Rezervace vstupenek

Dob­rý den.Mám te­le­fon Hu­a­wei p 20­Li­te.Při re­zer­va­ci vstu­pe­nek do Ci­ne­star bez při­hla­šo­vá­ní ke stá­va­jí­cí­mu účtu se do­sta­nu až do fá­ze za­dá­ní jmé­na a dal­ších kon­takt­ních úda­jů, dám po­kra­čo­vat a dál už se nic ne­dě­je, ob­ra­zov­ka zů­stá­vá be­ze změ­ny, re­zer­va­ce ne­do­kon­če­na. Chy­bí ně­ja­ký po­vo­le­ný do­pl­něk ne­bo ně­co po­dob­né­ho ?

Komentáře

Abyste mohli vložit komentář, musíte se nejdříve přihlásit nebo zaregistrovat.