Často kladené otázky (FAQ)

hannihanni  
upraveno 13. February 2017 v Huawei Mate 9
Čo je IMEI?
IMEI (International Mobile Equipment Identity) je jedinečné číslo zapísané v mobilnom telefóne slúžiace na identifikáciu telefónu v sieťach mobilných operátorov. Nájdete ho v menu Nastavenia - Informácie o telefóne.

Čo je to firmware (označuje sa aj ako FW, ROM) a z čoho sa skladá?
Telefón je možné prirovnať k počítaču a firmware k jeho operačnému systému. Firmware je kompletný software, ktorý sa nachádza vo vašom telefóne. Skladá sa z viacerých častí, z ktorých najdôležitejšie sú:
- bootloader - je to zavádzač systému, čiže pomocou neho sa systém v telefóne spúšťa. Prirovnal by som ho k biosu v PC.
- kernel - jadro operačného systému, ktoré zabezpečuje jeho chod, sprostredkováva komunikáciu medzi software a hardware telefónu
- systém - základné aplikácie nevyhnutné pre chod systému
- customizácia - aplikácie v závislosti od konkrétneho regiónu
- recovery - slúži na záchranu a obnovu systému telefónu, obnovenie továrenských nastavení a pod.

Ako aktualizujem firmware telefónu?
Firmware telefónu je možné aktualizovať viacerými spôsobmi:
1. Over The Air (OTA) je základný spôsob aktualizácie telefónu, ponuka k aktualizácii príde priamo od výrobcu v aktualizačnom nástroji telefónu. Nájdete ho v menu Nastavenia – Aktualizácia systému.
2. Aktualizácia cez HiSuite – aktualizácia sa vykoná prostredníctvom programu na správu telefónu HiSuite v položke Aktualizovať systém na hlavnom paneli.
3. Aktualizácia cez HiCare – systém môžete aktualizovať aj prostredníctvom aplikácie HiCare.
4. Ručná aktualizácia – aktualizačné súbory si stiahnete ručne z internetu, umiestnite ich v telefóne do adresára dload a nainštalujete ich prostredníctvom recovery.

Čo znamenajú informácie v Čísle zostavy?
V menu Nastavenia - Informácie o telefóne nájdete položku Číslo zostavy, ktoré napovedá o tom, aký firmware máte v telefóne nainštalovaný. Pozrieme sa nato, aké informácie sa dajú z tejto položky vyčítať.
Číslo zostavy: MHA-L29C432B138
MHA-L29 - číslo modelu, MHA-L09 (single SIM, 4GB RAM, 64 GB ROM), MHA-L29 (dual SIM, 4GB RAM, 64 GB ROM)
C432 - customizácia telefónu, toto číslo sa líši v závislosti, pre aký región alebo operátora je telefón určený. Napríklad pre európsky región je to C432, pre ázijský C636, pre Severnú Afriku a Stredný Východ C185. Operátor Telekom/T-Mobile má customizáciu C150, Vodafone C02 a Orange C109. Toto je najdôležitejšia informácia, na ktorú musíte dávať pozor pri ručnej inštalácii firmware. Nikdy neinštalujte firmware s inou customizáciou, než akú máte momentálne v telefóne. Po nahratí firmware s inou customizáciou sa v telefóne zmení customizácia na C900 a nebudete už ďalej dostávať na telefón OTA aktualizácie.
B138 - označenie čísla firmware.

Čo je boot?
Boot je spúšťací oddiel (obsah súboru boot.img), ktorý je v kontraste s priamym bootovaním systému. Tento oddiel sa skladá zo súborov 'ramdisk' (iba čítanie) a niekoľkých ďalších súborov. Ramdisk obsahuje niekoľko dôležitých súborov pre bootovanie ako napr. init.rc a default.prop. Tento oddiel v skutočnosti zavádza adresárovú štruktúru, ktorý má prázdne adresáre pre /data, /dev, /proc, /sbin, /sys a /system.

Ako odomknem bootloader?
Bootloader je zavádzací kód systému, ktorý slúži na spustenie systému v telefóne. Bootloader je od výroby uzamknutý. Uzamknutie bootloaderu zaisťuje, že nie je možné nainštalovať do telefónu kompletný systém vrátane kernelu. Na vykonanie rootu telefónu alebo inštalácie alternatívneho firmware je potrebné bootloader odomknúť/odblokovať. Na odomknutie bootloaderu u telefónov Huawei slúži 16-miestny kód, ktorý je možné získať priamo na stránke Huawei, alebo pomocou iných programov, kde je táto služba spoplatnená. Odomknutím bootloaderu však strácate záruku na telefón.

Čo je to root?
Root je získanie administrátorských práv nad operačným systémom telefónu. Získate tým plnú kontrolu nad systémom, schopnosť meniť systémové súbory, spúšťanie špeciálnych aplikácií, ktoré potrebujú väčšiu kontrolu nad systémom, možnosť ukladania na SD kartu obsah pamätí cache, nainštalovaných aplikácií a reštartovanie telefónu priamo z terminálu. Rootnutím telefónu stratíte však záruku na telefón a tiež možnosť OTA aktualizácií.

Čo je TWRP?
Recovery konzola je nástroj, ktorý slúži obnovenie poškodeného systému, obnovenie továrenských nastavení, vymazanie cache a pod. Možnosti továrenskej (stock) recovery a základnej systémovej recovery (eRecovery) sú značne obmedzené. Partička nadšencov preto naprogramovala alternatívnu recovery (TWRP), ktorá možnosti recovery do veľkej miery rozširuje. Pomocou TWRP môžete zálohovať a obnovovať celý firmware po jednotlivých častiach, inštalovať aplikácie do systému, meniť jednotlivé časti firmware, vymazať cache, dáta, systém a ďalšie časti firmware a mnoho ďalších užitočných funkcií. Pri jej používaní však treba dávať pozor, aké jej funkcie použijete, lebo prostredníctvom TWRP si dokážete veľmi ľahko znefunkčniť telefón. TWRP je nevyhnutná pre root telefónov Huawei. Do TWRP štartuje rovnako, ako do továrenskej (stock) recovery, súčasným stlačením vypínacieho/zapínacieho tlačidla a tlačidla hlasitosti hore pri vypnutom telefóne odpojenom od počítača.

Čo je NAndroid Backup?
Je to kompletná záloha všetkých častí firmware telefónu pomocou TWRP.

Čo je Custom ROM?
Je to alternatívna upravená ROM, ktorá je väčšinou dodávaná spolu s kernelom v jednom instalačnom balíku (typicky súbor .zip) a nahráva sa do telefónu prostredníctvom TWRP. V súvislosti s Custom ROM sa môžete stretnúť s pojmami Nightly ROM - ROM, ktorá zatiaľ nie je plne funkčná a stabilná, užívateľ u nej tak môže a nemusí objaviť chyby, vyplývajúce z denného používania a Stable ROM - stabilná verzia ROM, u ktorej by už užívateľ nemal spozorovať žiadne chyby.

Ako sa dostanem do režimu Fastboot?
Fastboot je špeciálny diagnostický a inžiniersky protokol, ktorý môžete spustiť pri štarte telefónu. Je to protokol na komunikáciu medzi hardware telefónu a počítačom. Pomocou neho môžete inštalovať časti firmware z počítača do telefónu prostredníctvom pripojenia USB. Do režimu Fastboot vstúpite súčasným stlačením vypínacieho/zapínacieho tlačidla a tlačidla hlasitosti dole pri vypnutom telefóne pripojenom k počítaču prostredníctvom dátového kábla.

Načo slúži SuperSU?
SU (Substitute User) je príkaz pre OS Linux, ktorý pri spustení bez parametra 'používateľské meno', dáva používateľovi úplné root oprávnenia. Vzhľadom k tomu, že root oprávnenia môžu zneužiť škodlivé aplikácie, je vysoko odporúčané nainštalovať aplikáciu, ktorá udeľuje a spravuje prístup k SU. A práve aplikácia SuperSU má toto na starosti.

Čo je Busybox?
Busybox zoskupuje väčšinu štandardne používaných unixových utilitiek. Busybox vytvára takmer kompletné prostredie pre malé alebo vstavané systémy.

Čo je ADB?
ADB (Android Debug Bridge) je výkonný nástroj, ktorý je súčasťou Android SDK, ktorého cieľom je komunikácia medzi počítačom a telefónom pomocou ADB príkazov. Je veľmi dôležitý pre vývojárov, ktorým pomáha získať protokoly, systémové dumpy a ďalšie informácie o ich aplikáciách, ale uplatnenie nájde aj u bežných užívateľov. Napríklad pomocou ADB môžete urobiť kompletnú zálohu telefónu a nahrať nový firmware.
ADB sideload je iný druh ADB módu, pomocou ktorého môžete odoslať alebo inštalovať .zip súbory s použitím jediného príkazu z PC. Tento mód určite nie je užitočný pre tých, ktorí používajú továrenskú (stock) recovery, ale dokáže ušetriť veľa času vývojárom ROM.

Ako urobím Factory reset?
Factory reset, alebo aj uvedenie telefónu do továrenských nastavení, je proces, počas ktorého sa vymažú všetky údaje a dáta z internej pamäti telefónu a telefón sa bude nachádzať v stave, v akom opustil brány továrne. Vykonať ho môžeme viacerými spôsobmi:
1. Menu Nastavenia – Rozšírené nastavenia – Zálohovať a obnoviť – Obnovenie továrenských nastavení
2. Pri vypnutom telefóne stlačte súčasne tlačidlo hlasitosti hore a vypínacie tlačidlo, telefón sa naštartuje do recovery konzoly a tam zvoľte možnosť Wipe data/factory reset. V prípade, ak máte TWRP recovery, zvoľte možnosť Wipe – Factory reset.

Ako aktivujem Možnosti pre vývojárov?
V menu Nastavenia – Informácie o telefóne 7x ťuknite na číslo zostavy a v menu Nastavenia sa objaví nová položka Možnosti pre vývojárov. Táto položka je nevyhnutná hlavne pri odblokovaní bootloaderu, nakoľko obsahuje položky Povoliť odomknutie OEM a Ladenie USB. Táto položka sa dá z menu Nastavenia odstrániť nasledovne - Nastavenia - Aplikácie - Nastavenia - Ukladací priestor - Vymazať vyrovnávaciu pamäť aj údaje.

Čo znamená pojem Wipe?
Týmto termínom sa označuje vymazanie aplikácií a ich dát z mobilu. Dochádza k vymazaniu partícií /data, /cache a /dalvik.

Ako vymažem cache systému?
Pri dlhodobom používaní sa systémová vyrovnávacia pamäť (cache), miesto, kam si systém odkladá dáta, aby s nimi mohol rýchlejšie pracovať, zaplní a môže spôsobovať spomalenie systému, samovoľné reštarty, problémy s chodom niektorých aplikácií a pod. Preto ak máte s telefónom podobné problémy, skúste systémovú cache vymazať. Pri vypnutom telefóne stlačte súčasne tlačidlo hlasitosti hore a vypínacie tlačidlo, telefón sa naštartuje do recovery konzoly a tam zvoľte možnosť Wipe cache partition. V prípade, ak máte TWRP recovery, zvoľte možnosť Wipe, zaškrtnite políčko Cache a potvrďte vymazanie.

Čo je Dalvik cache a ako ju vymažem?
Dalvik je virtuálny priestor (VM) v operačnom systéme Android, ktorý spúšťa aplikácie napísané pre Android. Programy pre Android sú zvyčajne napísané v Jave a kompilované do kódu pre Java Virtual Machine. Potom sú prevedené do Dalvik kódu a uložené v súboroch .dex (Dalvik EXecutable) a .odex (Optimized Dalvik EXecutable).
Dalvik cache je vyrovnávacia pamäť, systémový adresár, do ktorého sa po štarte systému načítajú všetky aplikácie. Takto s nimi potom systém môže pracovať rýchlejšie a efektívnejšie. Vymazanie Dalvik Cache sa používa hlavne pri inštalovaní Custom ROM, aby sa predišlo nekompatibilite medzi jednotlivými ROM a tzv. bootloopu po ich inštalácii. Jej vymazaním dočasne vytvoríte viacej miesta v internej pamäti, ale to sa po ďalšom reštarte znovu zaplní. Dalvik cache je možné vymazať cez TWRP recovery. V menu Wipe zaškrtnite voľbu Dalvik a potvrďte vymazanie.

Čo znamená Odex a Deodex?
ODEX je skratka pre "Optimized Dalvik EXecutable" súbor. Android počas behu systému využíva komprimované dáta uložené v súbore .apk. Pre urýchlenie tohto procesu, najkritickejšie prvky aplikácie budú umiestnené nekomprimované v súbore . odex, čo umožňuje operačnému systému rýchlo interpretovať dôležité informácie pred tým, než dôjde k analýze zvyšku aplikácie. Firmware od výrobcov sú vždy "odexed", čo znamená, že aplikácie bude mať .apk súbor a .odex súboru, napr. Calendar.apk a Calendar.odex.
DEODEX je proces kombinovania už optimalizovaných prvkov aplikácie uložených v súbore .odex a ich následnej kompresie do súboru .apk so zvyškom aplikácie. Hlavným dôvodom prečo sa toto všetko robí je ten fakt, že umožňuje tvorcom aplikácií a Custom ROM editovať grafiku a nastavenia v aplikácii, pretože toto nebolo možné pri formáte .odex. Toto je skutočný dôvod deodex aplikácie / ROM alebo aj iných úprav, vtedy keď nemáte prístup k zdroju.

Ako spustím núdzový režim systému?
Po zapnutí telefónu po zobrazení loga Huawei stlačiť tlačidlo hlasitosti dole a držať po celú dobu štartovania systému. V ľavom hornom rohu sa zobrazí informácia o núdzovom režime. Núdzový režim opustíte reštartovaním telefónu.

Čo znamenajú pojmy brick a semibrick?
Brick - stav telefónu, ktorý je po softwarovej stránke nefunkčný, nedokáže naštartovať do systému, čiže sa z neho stale "drahá tehlička". K tomuto stavu dochádza vo veľmi málo prípadoch.
Semi-brick - softwarovo nefunkčný telefón, ktorý však ide obnoviť do funkčného stavu pomocou recovery alebo špeciálnych programov.

Čo je bootloop?
Jedná sa o stav, kedy je zariadeniu zabránené dokončiť spúšťací cyklus. Zariadenia uviazlo medzi spúšťacou animáciou a obrazovkou na odomknutie, tzv. zacyklenie bootovania. Ako riešenie sa používa obnova NAndroid Backup, inštalácia firmware alebo vymazanie (wipe) cache systému a dalvik cache.

Čo obsahuje súbor build.prop?
Textový súbor, ktorý obsahuje informácie pre systém v čase prevádzky. Môže byť hacknutý alebo mať podstrčené falošné informácie iného modelu pre vylepšenie funkčnosti. Úprava tohto súboru sa často používa na rôzne vylepšenia, ako je napr. zvýšenie rýchlosti, výkonu a pod.

K čomu slúžia súbory oeminfo, custom.bin a product.bin?
Tieto súbory určujú, aký firmware sa vám nainštaluje do telefónu. Firmware, ktorý tvorí súbor update.app, obsahuje súbory .img, ktoré tvoria jednotlivé súčasti tohto firmware. Tie v sebe obsahujú súboru pre všetky modely telefónov. Na základe týchto troch súborov inštalátor nastaví inštaláciu firmware tak, aby si telefón bral súbory a nastavenia z tých adresárov, ktoré sú určené pre konkrétny model a customizáciu. Podrobnejšie informácie sa dozviete v tomto manuáli.

Načo slúži trojhmat?
Trojhmat je súčasné stlačenie troch tlačidiel telefónu (vypínacie/zapínacie tlačidlo, tlačidlo hlasitosti hore a tlačidlo hlasitosti dole) pri vypnutom telefóne. Prostredníctvom trojhmatu sa dostanete do tzv. Download mode. Slúži na spustenie inštalácie firmware, ktorý sa nachádza v internej pamäti telefónu alebo na karte SD v adresári dload.

Čo je to GAPPS?
S týmto pojmom sa môžete stretnúť pri inštalácii Custom ROM, kde po inštalácii ROM autor odporúča nainštalovať GAPPS. Je to vlastne balíček oficiálnych Google aplikácií (Gmail, Google Play, Youtube, Mapy apod.).

Čo je bloatware?
Bloatware sú aplikácie, ktoré používateľ zvyčajne nepotrebuje, avšak bývajú predinštalované výrobcom alebo operátorom v systémovej partícií, a preto nemôžu byť odinštalované. Na odstránenie týchto aplikácií je nutný root.

Čo znamená pojem Force close?
Keď sa aplikácia stane nestabilnou, objaví sa chyba a program Dalvík prinúti ukončiť aplikáciu, aby sa zabránilo ďalšej nestabilite systému. Výsledkom tohto procesu je zvyčajne správa Force close.

Čo je Toolkit?
Program, ktorý v sebe obsahuje množstvo funkcií, ktoré sú funkčné aj samostatne, ale boli spojené do jedného celistvého programu. Často sa v takýchto toolkitoch nachádzajú práve príkazy, ktoré by musel používateľ sám vypisovať do ADB konzoly. Je to z dôvodu zrýchlenie celého procesu. Pomocou toolkitu môžete napríklad odblokovať bootloader, rootnuť telefón, zmeniť oeminfo, opraviť rôzne problémy s telefónom a pod. Najznámejším toolkitom pre telefóny Huawei je program SRK Tool.


Zoznam customizácií (regiónov):
C00 - China
C02 - Vodafone
C21 - Telefonica / O2
C10 - Russia
C17 - China
C22 - Poland
C33 - France
C34 - Australia (Optus)
C40 - Czech Republic Telefonica / O2
C55 - Italia TIM
C66 - VIPmobile | vip/rs
C86 - Spain Yoigo
C96 - MTS (Belarus)
C109 - Amena/Orange
C112 - Latin America
C113 - Wind/Italy | wind/it
C121 - Türkei
C123 - Switzerland
C128 - Hungary
S149 - Belarus
C150 - T-Com | dt/de
C151 - India
C173 - Congo
C178 - Botswana
C185 - North-Africa/Middle-East | hw/meafnaf
C199 - Middle East & Africa
C203 - Belarus
C209 - Asia (Pacific)
C212 - Iusacell/Nextel
S232 - Western Europe
C249 - Serbia Telekom
C272 - Australia
C328 - Angola
C428 - Algeria
C432 - Nordic-European | hw/eu
C433 - Middle East
C464 -Turkey
C470 - Southeast Asia (South Pacific & new Zealand)
C541 - Myanmar
C567 - Asia Pacific & USA
C576 - Israel
C605 - Panama, Guatemala& Colombia
C635 - Japan
C636 - Asia-Pacific | hw/spcseas
C637 - Spain
C638 - Botswana
C652 - Australia
C675 - India
C706 - New Zealand
C900 - Global


Skryté kódy:

*#06# - zobrazenie IMEI
*#*#2846579#*#* - vstup do Project menu
*#*#426#*#* - zobrazenie rôznych informácií o zariadení v súvislosti si službami Google Play. Napríklad: ID zariadenia, port a adresa aktuálneho pripojenia k týmto službám, dátum poslednej synchronizácie, atď
*#*#6130#*#* - informácie o telefóne, štatistiky používania, informácie o WiFi.
*#*#759#*#* - Rlz Debug UI - ID zariadenia, PID, ACAP ďalšie údaje vzťahujúce sa k inštalácii aplikácií. Tu si môžete zapnúť režim OEM a zobraziť informácie o ID klientovi.
*#*#225#*#* - informácie o kalendári
*#*#1357946#*#* - zobrazí Product ID


Užitočné aplikácie:

Developer - všetky informácie o vašom telefóne:
https://play.google.com/store/apps/details?id=tursky.jan.settings&hl=cs


Užitočné stránky:
XDA - najväčšie, najznámejšie a najnavštevovanejšie diskusné fórum zamerané na mobilné zariadenia, wearables, operačné systémy, atď. Rôzni vývojári tu publikujú svoju prácu či už to je nejaká custom ROM, modifikácia, aplikácia a iné.
https://forum.xda-developers.com/mate-9

Komentáře

 • hannihanni  
  upraveno 30. January 2017
  Často sa na fóre stretávame s rôznymi otázkami, ktoré kladiete hlavne pri aplikovaní rôznych návodov, alebo pri problémoch s vašimi telefónmi. Spolu s členom fóra stojanov sme dali do kopy pár základných najčastejšie kladených otázok, s ktorými sa stretávame a ktoré by mali pomôcť najmä menej skúseným užívateľom rozširovať ich vedomosti.

  Rozsah otázok a odpovedí budeme samozrejme rozširovať a postupne ich dopĺňať o nové. Týmto by som chcel poprosiť vás všetkých o akékoľvek ďalšie nápady, ktoré by sa tu mali objaviť, radi ich uvítame a doplníme do prvého príspevku.

  Vzhľadom na prehľadnosť budem zapracované pripomienky a príspevky mimo témy priebežne odstraňovať !!!  A nakoniec ešte jedna užitočná informácia pre všetkých, lebo toto je naozaj dosť veľkým problémom na fóre...

  Jak správně vkládat obrázky do fóra HuaFan.cz
  Jozef_HuaFan napsal(a):

  Protože se nám občas objevují obrázky u vašich příspěvků, které jsou velmi malé, ukážeme si dnes, jak obrázky správně přidat. Je to jednoduché, ale nesmíte zapomenout na poslední krok. Na začátku tedy zvolte položku přiložit soubor, která se nachází o něco níže. Pokud hned poté dáte odeslat, dopadne to neslavně...

  Při správném postupu je po nahrání obrázku ještě potřeba najet myší na obrázek a kliknout na volbu Vložit obrázek. Tím se obrázek v plném rozlišení přiřadí k vašemu příspěvku. Je to jednoduché a usnadníte tím sobě i ostatním sledování novinek ve světě telefonů Huawei. Díky za pochopení :). Sám toto sice mohu upravovat, ale není to ideální...

  http://www.huafan.cz/discussion/251/jak-spravne-vkladat-obrazky-do-fora-huafan-cz
  Poděkovat autorovi 0
 • Ahoj, je možné provést opravu pro vkládání obrázku z mobilu. Dle vašeho postupu mě to hází jen chybu a obrázek se nevloží do fóra. Jediná možnost je jen ten prcek.
  Poděkovat autorovi 0
 • hannihanni  
  upraveno 17. February 2017
  Funguje aj v mobile, mám to vyskúšané v Chrome a Dolphin. A sťažovali sa už viacerí, že im to nejde.
  Poděkovat autorovi 0
 • V Chromu mě to píše ValidateMinLength.
  Ale kde?
  Screenshot_20170217-112603.png
  1080 x 1920 - 102K
  Poděkovat autorovi 0
Abyste mohli vložit komentář, musíte se nejdříve přihlásit nebo zaregistrovat.