[ROM] (Android 6, Android 7) Firmware pre Huawei P9 Lite a postup inštalácie do telefónu

hannihanni  
upraveno 13. September 2017 v Huawei P9 lite
V tejto diskusii nájdete všetky dostupné plné verzie firmware (full FW) pre telefóny Huawei P9 Lite predávajúce sa v CZ/SK. Podotýkam, že sa nejedná o OTA aktualizácie, ale o plné verzie firmware, ktorými do telefónu nahráte kompletný firmware.

Upozorňujem, že tieto FW sú určené výhradne pre telefón Huawei P9 Lite, nahratie do iného modelu môže spôsobiť znefunkčnenie prístroja. Nenahrávajte do telefónu FW inej customizácie (Cxxx) ako je tá vaša. Po nahratí FW inej customizácie sa vám v telefóne zmení customizácia na C900 a nebudete už ďalej dostávať na telefón OTA aktualizácie.

FW inštalujete na vlastné riziko!!!

Informáciu o vašej verzii firmware nájdete v menu Nastavenia - Informácia o telefóne - Číslo zostavy

====================
ANDROID 6 MARSHMALLOW
====================


Model VNS-L21 (dual/single SIM, 2GB RAM, 16 GB ROM)

Firmware C432 (CZ/SK voľný predaj)

VNS-L21C432B120 │ VNS-L21C432B121
Táto aktualizácia opravuje problémy súvisiace so zobrazovaním používateľského rozhrania v niektorych jazykoch a vylepšuje zabezpečenie a stabilitu systému.
[Prehľad]
Bol opraveny problém nepresného zobrazovania používateľského rozhrania v niektorých jazykoch.
Bolo zvýšené zabezpečenie zariadenia pomocou najnovších opráv zabezpečenia Google.
Bola vylepšená úroveň činnosti systému a stabilita.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Pred aktualizáciou overte, či v telefóne nedošlo k získaniu koreňového prístupu. Ak sa počas aktualizácie vyskytnú akékoľvek problémy, o podporu požiadajte zavolaním na horúcu linku služieb pre zákazníkov.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
VNS-L21C432B121 (Single SIM)
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v52357/f1/full/update.zip
VNS-L21C432B120 (Dual SIM)
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v52347/f1/full/update.zip

VNS-L21C432B130 │ VNS-L21C432B131
Táto aktualizácia opravuje problémy súvisiace so zobrazovaním používateľského rozhrania na niektorých obrazovkách a s názvami prístupových bodov (APN) niektorých telekomunikačných operátorov a vylepšuje zabezpečenie systému.
[Prehľad]
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania na niektorých obrazovkách.
Bol opravený problém súvisiaci s názvami prístupových bodov (APN) niektorých telekomunikačných operátorov.
Bolo vylepšené zabezpečenie zariadenia prostredníctvom najnovších opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Rozloženie vašej domovskej obrazovky môže byť trochu ináč usporiadané.
3. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
VNS-L21C432B131 (Single SIM)
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v54896/f1/full/update.zip
VNS-L21C432B130 (Dual SIM)
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v54902/f1/full/update.zip

VNS-L21C432B150 │ VNS-L21C432B151
Táto aktualizácia pridáva funkciu tlače e-mailov a optimalizuje niekoľko funkcií a zobrazenie používateľského rozhrania.
[Novinky]
Bola pridaná funkcia tlače e-mailov.
Bola pridaná funkcia, ktorá umožňuje uložiť video so spomaleným pohybom ako nové video.
[Opravy]
Bol lokalizovaný text tlačidla týždenného prehľadu v kalendári.
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania.
[Optimalizácie]
Názov vášho zariadenia bol optimalizovaný, aby bol konzistentný so všetkými scenármi.
Boli optimalizované výzvy zobrazované po pripojení súpravy slúchadiel s mikrofónom.
V rozbaľovacej ponuke bolo optimalizovaných niekoľko odkazov.
Na domovskej obrazovke bolo optimalizovaných niekoľko ikon aplikácií.
Na obrazovke s kontaktmi boli optimalizované používateľské rozhrania.
Bola optimalizovaná metóda zadávania vstupov Huawei Swype.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
VNS-L21C432B151 (Single SIM)
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v60841/f1/full/update.zip
VNS-L21C432B150 (Dual SIM)
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v60859/f1/full/update.zip

VNS-L21C432B160 │ VNS-L21C432B161
Táto aktualizácia pridáva funkciu tlače e-mailov a optimalizuje niekoľko funkcií a zobrazovanie používateľského rozhrania.
[Novinky]
Bola pridaná funkcia tlače e-mailov.
Bola pridaná funkcia, ktorá umožňuje uložiť video so spomaleným obrazom ako nové video.
[Opravy]
Bol opravený problém nepreloženého tlačidla týždenného zobrazenia v kalendári.
[Optimalizácie]
Bolo vylepšené používanie videohovorov Google Duo.
Bol optimalizovaný príkaz po pripojení súpravy slúchadiel s mikrofónom.
Boli optimalizované ikony niekoľkých aplikácií na domovskej obrazovke.
Bolo optimalizovaných niekoľko odkazov v rozbaľovacej ponuke.
Boli vylepšené používateľské rozhrania na obrazovke s kontaktmi.
Bol optimalizovaný spôsob zadávania vstupov Huawei Swype.
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené o najnovšie bezpečnostné záplaty Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
VNS-L21C432B161 (Single SIM)
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v66051/f1/full/update.zip
VNS-L21C432B160 (Dual SIM)
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v66034/f1/full/update.zip

VNS-L21C432B170
Táto aktualizácia opravuje problémy súvisiace so zobrazovaním používateľského rozhrania na niektorých obrazovkách a s názvami prístupových bodov (APN) niektorých telekomunikačných operátorov a vylepšuje zabezpečenie systému. 
[Prehľad]
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania na niektorých obrazovkách. Bol opravený problém súvisiaci s názvami prístupových bodov (APN) niektorých telekomunikačných operátorov. Bolo vylepšené zabezpečenie zariadenia prostredníctvom najnovších opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Rozloženie vašej domovskej obrazovky môže byť trochu ináč usporiadané.
3. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v78140/f1/full/update.zipFirmware C02 (Vodafone CZ)

VNS-L21C02B122
Tato aktualizace zvýší výkon a stabilitu vašeho zařízení a zlepší tak váš uživatelský prožitek. Doporučujeme ji nainstalovat.
[Optimalizace]
Vylepšená stabilita systému.
[Poznámky k aktualizaci]
1. Před aktualizací se ujistěte, že váš telefon nebyl rootován.
2. Pokud během aktualizace dojde k problémům, zavolejte na horkou linku zákaznického servisu Huawei nebo navštivte autorizované servisní středisko Huawei.
3. Rozvržení vaší domovské obrazovky se může mírně změnit.
4. Tato aktualizace nevymaže žádné vaše osobní údaje, ale přesto doporučujeme před aktualizací provést zálohu důležitých dat.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v58000/f1/full/update.zip

VNS-L21C02B123
Tato aktualizace přidává funkci tisku e-mailů a optimalizuje různé funkce a zobrazení uživatelského rozhraní.
[Co je nového]
Přidána funkce tisku e-mailů.
Přidána funkce, která umožňuje ukládat zpomalené video jako nové video.
[Opravy]
Byl opraven problém s nelokalizovaným tlačítkem týdenního zobrazení kalendáře.
Byl opraven problém s nesprávným zobrazením některých prvků uživatelského rozhraní.
[Optimalizace]
Byly optimalizovány výzvy, které obdržíte při zapojení náhlavní soupravy.
Bylo optimalizováno několik zástupců ve stahovacím menu.
Bylo optimalizováno několik ikon aplikací na domovské obrazovce.
Bylo vylepšeno uživatelské rozhraní na obrazovce kontaktů.
Byl optimalizován způsob zadávání Huawei Swype.
[Poznámky k aktualizaci]
1. Pokud během aktualizace dojde k problémům, zavolejte na horkou linku zákaznického servisu Huawei nebo navštivte autorizované servisní středisko Huawei.
2. Tato aktualizace nevymaže žádné vaše osobní údaje, ale přesto doporučujeme před aktualizací provést zálohu důležitých dat.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v61922/f1/full/update.zip


Firmware C150 (T-Mobile CZ / Telekom SK)

VNS-L21C150B132
Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou najnovších opráv zabezpečenia Google.
[Optimalizácie]
Bolo zvýšené zabezpečenie systému pomocou najnovšieho balíka bezpečnostných opráv Google.
Bolo pridaných a optimalizovaných niekoľko aplikácií.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Pred aktualizáciou overte, či v telefóne nedošlo k získaniu koreňového prístupu. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v58530/f1/full/update.zip

VNS-L21C150B161
Táto aktualizácia pridáva funkciu tlače e-mailov a optimalizuje niekoľko funkcií a zobrazenie používateľského rozhrania.
[Novinky]
Bola pridaná funkcia tlače e-mailov.
Bola pridaná funkcia, ktorá umožňuje uložiť video so spomaleným pohybom ako nové video.
[Opravy]
Bol lokalizovaný text tlačidla týždenného prehľadu v kalendári.
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania.
[Optimalizácie]
Boli optimalizované výzvy zobrazované po pripojení súpravy slúchadiel s mikrofónom.
V rozbaľovacej ponuke bolo optimalizovaných niekoľko odkazov.
Na domovskej obrazovke bolo optimalizovaných niekoľko ikon aplikácií.
Na obrazovke s kontaktmi boli optimalizované používateľské rozhrania.
Bola optimalizovaná metóda zadávania vstupov Huawei Swype.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v64542/f1/full/update.zip

VNS-L21C150B170
Tato aktualizace zahrnuje funkci VoLTE pro lepší zážitek z volání.
[Co je nového]
Funkce VoLTE vám umožňuje čistší a plynulejší hovory.
[Poznámky k aktualizaci]
1. Před aktualizací se ujistěte, že váš telefon nebyl rootován.
2. Pokud během aktualizace dojde k problémům, obraťte se na zákaznickou linku podpory společnosti Huawei nebo požádejte o pomoc místní servisní středisko.
3. Rozvržení vaší domovské obrazovky se může mírně změnit.
4. Tato aktualizace nevymaže žádné vaše osobní údaje, ale přesto doporučujeme před aktualizací provést zálohu důležitých dat.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v68203/f1/full/update.zip


Model VNS-L31 (dual/single SIM, 3GB RAM, 16 GB ROM)

Firmware C432 (CZ/SK voľný predaj)

VNS-L31C432B130 │ VNS-L31C432B131
Táto aktualizácia opravuje problémy súvisiace so zobrazovaním používateľského rozhrania na niektorých obrazovkách a s názvami prístupových bodov (APN) niektorých telekomunikačných operátorov a vylepšuje zabezpečenie systému. 
[Prehľad]
Bola pridaná funkcia, ktorá zobrazuje vykonávanie tiesňového hovoru, ako vo Švajčiarsku zavoláte na číslo 145.
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania na niektorých obrazovkách.
Bol opravený problém súvisiaci s názvami prístupových bodov (APN) niektorých telekomunikačných operátorov.
Boli opravené sieťové problémy niektorých telekomunikačných operátorov.
Bolo vylepšené zabezpečenie zariadenia prostredníctvom najnovších opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Rozloženie vašej domovskej obrazovky môže byť trochu ináč usporiadané.
3. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
VNS-L31C432B131 (Single SIM)
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v53991/f1/full/update.zip
VNS-L31C432B130 (Dual SIM)
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v53971/f1/full/update.zip

VNS-L31C432B150 │ VNS-L31C432B151
Táto aktualizácia pridáva funkciu tlače e-mailov a optimalizuje niekoľko funkcií a zobrazenie používateľského rozhrania. 
[Novinky]
Bola pridaná funkcia tlače e-mailov. Bola pridaná funkcia, ktorá umožňuje uložiť video so spomaleným pohybom ako nové video. [Opravy]
Bol lokalizovaný text tlačidla týždenného prehľadu v kalendári.
Bol opravený problém s nesprávnym zobrazovaním niektorých položiek používateľského rozhrania.
[Optimalizácie]
Názov vášho zariadenia bol optimalizovaný, aby bol konzistentný so všetkými scenármi.
Boli optimalizované výzvy zobrazované po pripojení súpravy slúchadiel s mikrofónom.
V rozbaľovacej ponuke bolo optimalizovaných niekoľko odkazov.
Na domovskej obrazovke bolo optimalizovaných niekoľko ikon aplikácií.
Na obrazovke s kontaktmi boli optimalizované používateľské rozhrania.
Bola optimalizovaná metóda zadávania vstupov Huawei Swype.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
VNS-L31C432B151 (Single SIM)
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v60832/f1/full/update.zip
VNS-L31C432B150 (Dual SIM)
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v60987/f1/full/update.zip

VNS-L31C432B160 │ VNS-L31C432B161
Táto aktualizácia pridáva funkciu tlače e-mailov a optimalizuje niekoľko funkcií a zobrazovanie používateľského rozhrania. 
[Novinky]
Bola pridaná funkcia tlače e-mailov.
Bola pridaná funkcia, ktorá umožňuje uložiť video so spomaleným obrazom ako nové video.
[Opravy]
Bol opravený problém nepreloženého tlačidla týždenného zobrazenia v kalendári.
[Optimalizácie]
Bolo vylepšené používanie videohovorov Google Duo.
Bol optimalizovaný príkaz po pripojení súpravy slúchadiel s mikrofónom.
Boli optimalizované ikony niekoľkých aplikácií na domovskej obrazovke.
Bolo optimalizovaných niekoľko odkazov v rozbaľovacej ponuke.
Boli vylepšené používateľské rozhrania na obrazovke s kontaktmi.
Bol optimalizovaný spôsob zadávania vstupov Huawei Swype.
Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené o najnovšie bezpečnostné záplaty Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
VNS-L31C432B161 (Single SIM)
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v66022/f1/full/update.zip
VNS-L31C432B160 (Dual SIM)
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v66015/f1/full/update.zip

VNS-L31C432B210
Táto aktualizácia zvýši výkon a stabilitu vášho zariadenia a zlepší tak váš užívateľský prežitok. Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou najnovších opráv zabezpečenia Google. Doporučujeme ju nainštalovať.
[Optimalizácie]
Bolo zvýšené zabezpečenie systému pomocou najnovšieho balíka bezpečnostných opráv Google.
[Poznámky o aktualizácii]
1. Pred aktualizáciou overte, či v telefóne nedošlo k získaniu koreňového prístupu. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko a požiadajte o pomoc.
2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v80562/f1/full/update.zipPostup nahratia FW do telefónu:

1. stiahnite firmware update.zip
2. vytvorte na SD karte alebo v internej pamäti telefónu adresár s názvom dload
3. do adresára dload rozbaľte obsah archívu update.zip
4. na klávesnici dialeru napíšte kód pre vstup do Project menu *#*#2846579#*#*, zvoľte možnosť 4. Software Upgrade - SD Card Upgrade

image
alebo
4. vypnite telefón a súčasne držte stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlá pre zvýšenie a zníženie hlasitosti, až kým telefón nezavibruje a neobjaví sa logo Huawei
5. telefón naštartuje do recovery konzoly (podmienkou je mať stock recovery, nie TWRP !!!) a upgraduje FW
6. po inštalácii FW sa odporúča uviesť telefón do továrenských nastavení, ale nie je podmienkou
«13456721

Komentáře

 • hannihanni  
  upraveno 8. November 2017
  ===============
  ANDROID 7 NOUGAT
  ===============


  !!! Toto nie sú full FW, jedná sa o OTA FW spolu s dátami !!!

  Model VNS-L21 (dual/single SIM, 2GB RAM, 16 GB ROM)

  Firmware C432 (CZ/SK voľný predaj)

  VNS-L21C432B370 │ VNS-L21C432B371
  EMUI 5.0 od spoločnosti Huawei na báze novo vydaného operačného systému Android 7.0. Inšpiráciou pre úplne nový softvér EMUI 5.0 sú čisté modré a biele farby Egejského mora. Rozhranie je jednoduché a inteligentné a softvér EMUI 5.0 prichádza s vylepšením vyšším výkonom, ktorý umožňuje plynulejšie fungovanie mobilných telefónov. 
  [Odporúčania]
  • Čistejšie, interaktívnejšie rozhranie Inšpiráciou pre úplne nové používateľské rozhranie a efekty sú modré a biele farby Egejského mora. Zjednodušené gestá, pričom väčšina operácií sa dokončí v 3 krokoch. Softvér EMUI 5.0 je lepšie prispôsobiteľný a používateľom ponúka voliteľné rozloženie pre zásuvku aplikácií systému Android.
  • Vylepšené funkcie Systémové operácie prebiehajú plynulejšie, vďaka čomu si budete môcť prezerať obrovské množstvo obrázkov, rýchlejšie prehliadať webstránky a vyhľadávať.
  [Ďalšie informácie]
  • Upozornenia Optimalizovaný dizajn využíva kombináciu skratiek a upozornení na zjednodušenie používania. Stlačením a podržaním upozornení rýchlo zablokujete správy a upozornenia. Karty s pripomienkami sa navrstvia za účelom úspory priestoru.
  • Trojrozmerná správa úloh Úlohy sú v rámci používateľského rozhrania navrstvené trojrozmerne. Vďaka hladkým gestám sa môžu používatelia posúvaním prsta nahor alebo nadol presúvať medzi úlohami alebo potiahnutím prstom doľava či doprava úlohy zrušiť.
  • Fotoaparát Fotoaparát teraz umožňuje správu doplnkov. Zriedkavo používané režimy, ako je skenovanie dokumentov, sú uvedené vo forme doplnkov.
  • Kontakty Karty s menami teraz zahŕňajú aj funkcie prispôsobenia a zdieľania. Funkcia zdieľania umožňuje rýchle zdieľanie kontaktov cez Bluetooth a iné kanály. K vyhľadávaciemu oknu a uzamknutej obrazovke sme pridali skener, ktorý uľahčuje pridávanie nových kontaktov.
  • E-mail Vylepšili sme spôsob, akým sa označujú neprečítané e-maily v prijatej pošte. Používatelia môžu teraz v rámci ľavej posuvnej ponuky rýchlo odstraňovať, hviezdičkovať a označovať e-maily ako prečítané alebo neprečítané.
  • Nastavenia Pridali sme novú funkciu zásuviek. Po zapnutí táto funkcia skrýva nesystémové preddefinované aplikácie do zásuvky na domovskej obrazovke, vďaka čomu je jej rozloženie jednoduché a usporiadané. Pridali sme novú funkciu zásuviek pre nastavenia. Pri nastaveniach, ktoré si vyžadujú dva alebo viac krokov, môže teraz používateľ pomocou jediného gesta preskočiť priamo na stránku s hlavnými nastaveniami. Pridali sme núdzové informácie. Používatelia môžu teraz pridávať svoje meno, krvnú skupinu a ďalšie informácie, ktoré si môže zdravotnícky personál prečítať priamo z uzamknutej obrazovky. Pridali sme režim šetrenia zraku, ktorý vám umožňuje manuálne prispôsobovať teplotu farby obrazovky za účelom nižšieho namáhania očí.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. EMUI 5.0 prináša výrazné zmeny funkcií, ktoré ovplyvnia vaše používateľské návyky. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke HiCare a v našej používateľskej príručke.
  2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  3. Pre lepšiu skúsenosť s aktualizáciou sa uistite, že máte pred spustením aktualizácie aspoň 4,5 GB voľného miesta.
  4. Po aktualizácii sa systém reštartuje. To môže trvať asi 10 minút. Po aktualizácii sa na vašej domovskej obrazovke automaticky zobrazí téma softvéru EMUI 5.0.
  5. Ak niektoré aplikácie tretích strán nie sú kompatibilné so systémom Android 7.0, aktualizujte ich v Google Play na najnovšiu verziu.
  6. Ak nie ste s novou aktualizáciou spokojný, môžete sa vrátiť k používaniu EMUI 4.1. Vaše osobné údaje budú pri návrate k staršej verzii vymazané. Podrobnosti získate na našej oficiálnej linke pomoci.
  7. Ak sa pri používaní softvéru EMUI 5.0 vyskytnú problémy, zaznamenajte ich a zavolajte na náš oficiálny telefónny informačný servis. Informácie o hotline nájdete na webstránke spoločnosti Huawei pre spotrebiteľov.
  VNS-L21C432B371 (Single SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v81335/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v81335/f1/full/VNS-L01_hw_eu/update_full_VNS-L01_hw_eu.zip
  VNS-L21C432B370 (Dual SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v81340/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v81340/f1/full/VNS-L21_hw_eu/update_data_full_VNS-L21_hw_eu.zip

  VNS-L21C432B380 │ VNS-L21C432B381
  Touto aktualizáciou sa optimalizuje výkon a stabilita systému. 
  [Optimalizácie]
  Na dosiahnutie plynulejšej činnosti sme vylepšili fungovanie a stabilitu systému.
  Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
  3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  VNS-L21C432B381 (Single SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v83132/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v83132/f1/full/VNS-L01_hw_eu/update_full_VNS-L01_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v83132/f1/full/public/update_data_full_public.zip
  VNS-L21C432B380 (Dual SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v83140/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v83140/f1/full/VNS-L21_hw_eu/update_full_VNS-L21_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v83140/f1/full/public/update_data_full_public.zip

  VNS-L21C432B382 │ VNS-L21C432B383
  Táto aktualizácia optimalizuje nastavenia a výzvy vzťahujúce sa k Zrkadlovému obrazu na výber lepších selfie.
  [Novinky]
  Prináša funkciu vyhľadávania obrázkov podľa kľúčových slov (ako je poloha, dátum, názov albumu) v Galérii. Prináša funkciu automatickej inštalácie prevzatých aktualizácií systému medzi 2:00 a 4:00 ráno, ak sa zariadenie nepoužíva.
  [Optimalizácie]
  Optimalizuje nastavenia a výzvy vzťahujúce sa k Zrkadlovému obrazu na výber lepších selfie.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  VNS-L21C432B383 (Single SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v97303/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v97303/f1/full/VNS-L01_hw_eu/update_full_VNS-L01_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v97303/f1/full/public/update_data_full_public.zip
  VNS-L21C432B382 (Dual SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v97161/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v97161/f1/full/VNS-L21_hw_eu/update_full_VNS-L21_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v97161/f1/full/public/update_data_full_public.zip

  VNS-L21C432B386 │ VNS-L21C432B387
  Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
  [Optimalizácie]
  Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  VNS-L21C432B387 (Single SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v100124/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v100124/f1/full/VNS-L01_hw_eu/update_full_VNS-L01_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v100124/f1/full/public/update_data_full_public.zip
  VNS-L21C432B386 (Dual SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v100147/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v100147/f1/full/VNS-L21_hw_eu/update_full_VNS-L21_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v100147/f1/full/public/update_data_full_public.zip


  Firmware C02 (Vodafone CZ)

  VNS-L21C02B329
  EMUI 5.0 od spoločnosti Huawei na báze novo vydaného operačného systému Android 7.0. Inšpiráciou pre úplne nový softvér EMUI 5.0 sú čisté modré a biele farby Egejského mora. Rozhranie je jednoduché a inteligentné a softvér EMUI 5.0 prichádza s vylepšením vyšším výkonom, ktorý umožňuje plynulejšie fungovanie mobilných telefónov. 
  [Odporúčania]
  • Čistejšie, interaktívnejšie rozhranie Inšpiráciou pre úplne nové používateľské rozhranie a efekty sú modré a biele farby Egejského mora. Zjednodušené gestá, pričom väčšina operácií sa dokončí v 3 krokoch. Softvér EMUI 5.0 je lepšie prispôsobiteľný a používateľom ponúka voliteľné rozloženie pre zásuvku aplikácií systému Android.
  • Vylepšené funkcie Systémové operácie prebiehajú plynulejšie, vďaka čomu si budete môcť prezerať obrovské množstvo obrázkov, rýchlejšie prehliadať webstránky a vyhľadávať.
  [Ďalšie informácie]
  • Upozornenia Optimalizovaný dizajn využíva kombináciu skratiek a upozornení na zjednodušenie používania. Stlačením a podržaním upozornení rýchlo zablokujete správy a upozornenia. Karty s pripomienkami sa navrstvia za účelom úspory priestoru.
  • Trojrozmerná správa úloh Úlohy sú v rámci používateľského rozhrania navrstvené trojrozmerne. Vďaka hladkým gestám sa môžu používatelia posúvaním prsta nahor alebo nadol presúvať medzi úlohami alebo potiahnutím prstom doľava či doprava úlohy zrušiť.
  • Fotoaparát Fotoaparát teraz umožňuje správu doplnkov. Zriedkavo používané režimy, ako je skenovanie dokumentov, sú uvedené vo forme doplnkov.
  • Kontakty Karty s menami teraz zahŕňajú aj funkcie prispôsobenia a zdieľania. Funkcia zdieľania umožňuje rýchle zdieľanie kontaktov cez Bluetooth a iné kanály. K vyhľadávaciemu oknu a uzamknutej obrazovke sme pridali skener, ktorý uľahčuje pridávanie nových kontaktov.
  • E-mail Vylepšili sme spôsob, akým sa označujú neprečítané e-maily v prijatej pošte. Používatelia môžu teraz v rámci ľavej posuvnej ponuky rýchlo odstraňovať, hviezdičkovať a označovať e-maily ako prečítané alebo neprečítané.
  • Nastavenia Pridali sme novú funkciu zásuviek. Po zapnutí táto funkcia skrýva nesystémové preddefinované aplikácie do zásuvky na domovskej obrazovke, vďaka čomu je jej rozloženie jednoduché a usporiadané. Pridali sme novú funkciu zásuviek pre nastavenia. Pri nastaveniach, ktoré si vyžadujú dva alebo viac krokov, môže teraz používateľ pomocou jediného gesta preskočiť priamo na stránku s hlavnými nastaveniami. Pridali sme núdzové informácie. Používatelia môžu teraz pridávať svoje meno, krvnú skupinu a ďalšie informácie, ktoré si môže zdravotnícky personál prečítať priamo z uzamknutej obrazovky. Pridali sme režim šetrenia zraku, ktorý vám umožňuje manuálne prispôsobovať teplotu farby obrazovky za účelom nižšieho namáhania očí.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. EMUI 5.0 prináša výrazné zmeny funkcií, ktoré ovplyvnia vaše používateľské návyky. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke HiCare a v našej používateľskej príručke.
  2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  3. Pre lepšiu skúsenosť s aktualizáciou sa uistite, že máte pred spustením aktualizácie aspoň 4,5 GB voľného miesta.
  4. Po aktualizácii sa systém reštartuje. To môže trvať asi 10 minút. Po aktualizácii sa na vašej domovskej obrazovke automaticky zobrazí téma softvéru EMUI 5.0.
  5. Ak niektoré aplikácie tretích strán nie sú kompatibilné so systémom Android 7.0, aktualizujte ich v Google Play na najnovšiu verziu.
  6. Ak nie ste s novou aktualizáciou spokojný, môžete sa vrátiť k používaniu EMUI 4.1. Vaše osobné údaje budú pri návrate k staršej verzii vymazané. Podrobnosti získate na našej oficiálnej linke pomoci.
  7. Ak sa pri používaní softvéru EMUI 5.0 vyskytnú problémy, zaznamenajte ich a zavolajte na náš oficiálny telefónny informačný servis. Informácie o hotline nájdete na webstránke spoločnosti Huawei pre spotrebiteľov.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1258/g104/v79983/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1258/g104/v79983/f1/full/VNS-L01_vodafone_default/update_data_full_VNS-L01_vodafone_default.zip

  VNS-L21C02B332
  Touto aktualizáciou sa optimalizuje výkon a stabilita systému. 
  [Optimalizácie]
  Na dosiahnutie plynulejšej činnosti sme vylepšili fungovanie a stabilitu systému. Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
  3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1258/g104/v91402/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1258/g104/v91402/f1/full/VNS-L01_vodafone_default/update_full_VNS-L01_vodafone_default.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1258/g104/v91402/f1/full/public/update_data_full_public.zip


  Firmware C150 (T-Mobile CZ / Telekom SK)

  VNS-L21C150B361
  EMUI 5.0 od spoločnosti Huawei na báze novo vydaného operačného systému Android 7.0. Inšpiráciou pre úplne nový softvér EMUI 5.0 sú čisté modré a biele farby Egejského mora. Rozhranie je jednoduché a inteligentné a softvér EMUI 5.0 prichádza s vylepšením vyšším výkonom, ktorý umožňuje plynulejšie fungovanie mobilných telefónov. 
  [Odporúčania]
  • Čistejšie, interaktívnejšie rozhranie Inšpiráciou pre úplne nové používateľské rozhranie a efekty sú modré a biele farby Egejského mora. Zjednodušené gestá, pričom väčšina operácií sa dokončí v 3 krokoch. Softvér EMUI 5.0 je lepšie prispôsobiteľný a používateľom ponúka voliteľné rozloženie pre zásuvku aplikácií systému Android.
  • Vylepšené funkcie Systémové operácie prebiehajú plynulejšie, vďaka čomu si budete môcť prezerať obrovské množstvo obrázkov, rýchlejšie prehliadať webstránky a vyhľadávať.
  [Ďalšie informácie]
  • Upozornenia Optimalizovaný dizajn využíva kombináciu skratiek a upozornení na zjednodušenie používania. Stlačením a podržaním upozornení rýchlo zablokujete správy a upozornenia. Karty s pripomienkami sa navrstvia za účelom úspory priestoru.
  • Trojrozmerná správa úloh Úlohy sú v rámci používateľského rozhrania navrstvené trojrozmerne. Vďaka hladkým gestám sa môžu používatelia posúvaním prsta nahor alebo nadol presúvať medzi úlohami alebo potiahnutím prstom doľava či doprava úlohy zrušiť.
  • Fotoaparát Fotoaparát teraz umožňuje správu doplnkov. Zriedkavo používané režimy, ako je skenovanie dokumentov, sú uvedené vo forme doplnkov.
  • Kontakty Karty s menami teraz zahŕňajú aj funkcie prispôsobenia a zdieľania. Funkcia zdieľania umožňuje rýchle zdieľanie kontaktov cez Bluetooth a iné kanály. K vyhľadávaciemu oknu a uzamknutej obrazovke sme pridali skener, ktorý uľahčuje pridávanie nových kontaktov.
  • E-mail Vylepšili sme spôsob, akým sa označujú neprečítané e-maily v prijatej pošte. Používatelia môžu teraz v rámci ľavej posuvnej ponuky rýchlo odstraňovať, hviezdičkovať a označovať e-maily ako prečítané alebo neprečítané.
  • Nastavenia Pridali sme novú funkciu zásuviek. Po zapnutí táto funkcia skrýva nesystémové preddefinované aplikácie do zásuvky na domovskej obrazovke, vďaka čomu je jej rozloženie jednoduché a usporiadané. Pridali sme novú funkciu zásuviek pre nastavenia. Pri nastaveniach, ktoré si vyžadujú dva alebo viac krokov, môže teraz používateľ pomocou jediného gesta preskočiť priamo na stránku s hlavnými nastaveniami. Pridali sme núdzové informácie. Používatelia môžu teraz pridávať svoje meno, krvnú skupinu a ďalšie informácie, ktoré si môže zdravotnícky personál prečítať priamo z uzamknutej obrazovky. Pridali sme režim šetrenia zraku, ktorý vám umožňuje manuálne prispôsobovať teplotu farby obrazovky za účelom nižšieho namáhania očí.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. EMUI 5.0 prináša výrazné zmeny funkcií, ktoré ovplyvnia vaše používateľské návyky. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke HiCare a v našej používateľskej príručke.
  2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  3. Pre lepšiu skúsenosť s aktualizáciou sa uistite, že máte pred spustením aktualizácie aspoň 4,5 GB voľného miesta.
  4. Po aktualizácii sa systém reštartuje. To môže trvať asi 10 minút. Po aktualizácii sa na vašej domovskej obrazovke automaticky zobrazí téma softvéru EMUI 5.0.
  5. Ak niektoré aplikácie tretích strán nie sú kompatibilné so systémom Android 7.0, aktualizujte ich v Google Play na najnovšiu verziu.
  6. Ak nie ste s novou aktualizáciou spokojný, môžete sa vrátiť k používaniu EMUI 4.1. Vaše osobné údaje budú pri návrate k staršej verzii vymazané. Podrobnosti získate na našej oficiálnej linke pomoci.
  7. Ak sa pri používaní softvéru EMUI 5.0 vyskytnú problémy, zaznamenajte ich a zavolajte na náš oficiálny telefónny informačný servis. Informácie o hotline nájdete na webstránke spoločnosti Huawei pre spotrebiteľov.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1258/g104/v80445/f2/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1258/g104/v80445/f2/full/VNS-L01_dt_default/update_data_full_VNS-L01_dt_default.zip

  Firmware C150 (T-Mobile CZ / Telekom SK)

  VNS-L21C150B365
  Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google. 
  [Optimalizácie]
  Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1258/g104/v92789/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1258/g104/v92789/f1/full/VNS-L21_dt_default/update_full_VNS-L21_dt_default.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1258/g104/v92789/f1/full/public/update_data_full_public.zip


  Model VNS-L31 (dual/single SIM, 3GB RAM, 16 GB ROM)

  Firmware C432 (CZ/SK voľný predaj)

  VNS-L31C432B370 │ VNS-L31C432B371
  EMUI 5.0 od spoločnosti Huawei na báze novo vydaného operačného systému Android 7.0. Inšpiráciou pre úplne nový softvér EMUI 5.0 sú čisté modré a biele farby Egejského mora. Rozhranie je jednoduché a inteligentné a softvér EMUI 5.0 prichádza s vylepšením vyšším výkonom, ktorý umožňuje plynulejšie fungovanie mobilných telefónov. 
  [Odporúčania]
  • Čistejšie, interaktívnejšie rozhranie Inšpiráciou pre úplne nové používateľské rozhranie a efekty sú modré a biele farby Egejského mora. Zjednodušené gestá, pričom väčšina operácií sa dokončí v 3 krokoch. Softvér EMUI 5.0 je lepšie prispôsobiteľný a používateľom ponúka voliteľné rozloženie pre zásuvku aplikácií systému Android.
  • Vylepšené funkcie Systémové operácie prebiehajú plynulejšie, vďaka čomu si budete môcť prezerať obrovské množstvo obrázkov, rýchlejšie prehliadať webstránky a vyhľadávať.
  [Ďalšie informácie]
  • Upozornenia Optimalizovaný dizajn využíva kombináciu skratiek a upozornení na zjednodušenie používania. Stlačením a podržaním upozornení rýchlo zablokujete správy a upozornenia. Karty s pripomienkami sa navrstvia za účelom úspory priestoru.
  • Trojrozmerná správa úloh Úlohy sú v rámci používateľského rozhrania navrstvené trojrozmerne. Vďaka hladkým gestám sa môžu používatelia posúvaním prsta nahor alebo nadol presúvať medzi úlohami alebo potiahnutím prstom doľava či doprava úlohy zrušiť.
  • Fotoaparát Fotoaparát teraz umožňuje správu doplnkov. Zriedkavo používané režimy, ako je skenovanie dokumentov, sú uvedené vo forme doplnkov.
  • Kontakty Karty s menami teraz zahŕňajú aj funkcie prispôsobenia a zdieľania. Funkcia zdieľania umožňuje rýchle zdieľanie kontaktov cez Bluetooth a iné kanály. K vyhľadávaciemu oknu a uzamknutej obrazovke sme pridali skener, ktorý uľahčuje pridávanie nových kontaktov.
  • E-mail Vylepšili sme spôsob, akým sa označujú neprečítané e-maily v prijatej pošte. Používatelia môžu teraz v rámci ľavej posuvnej ponuky rýchlo odstraňovať, hviezdičkovať a označovať e-maily ako prečítané alebo neprečítané.
  • Nastavenia Pridali sme novú funkciu zásuviek. Po zapnutí táto funkcia skrýva nesystémové preddefinované aplikácie do zásuvky na domovskej obrazovke, vďaka čomu je jej rozloženie jednoduché a usporiadané. Pridali sme novú funkciu zásuviek pre nastavenia. Pri nastaveniach, ktoré si vyžadujú dva alebo viac krokov, môže teraz používateľ pomocou jediného gesta preskočiť priamo na stránku s hlavnými nastaveniami. Pridali sme núdzové informácie. Používatelia môžu teraz pridávať svoje meno, krvnú skupinu a ďalšie informácie, ktoré si môže zdravotnícky personál prečítať priamo z uzamknutej obrazovky. Pridali sme režim šetrenia zraku, ktorý vám umožňuje manuálne prispôsobovať teplotu farby obrazovky za účelom nižšieho namáhania očí.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. EMUI 5.0 prináša výrazné zmeny funkcií, ktoré ovplyvnia vaše používateľské návyky. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke HiCare a v našej používateľskej príručke.
  2. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  3. Pre lepšiu skúsenosť s aktualizáciou sa uistite, že máte pred spustením aktualizácie aspoň 4,5 GB voľného miesta.
  4. Po aktualizácii sa systém reštartuje. To môže trvať asi 10 minút. Po aktualizácii sa na vašej domovskej obrazovke automaticky zobrazí téma softvéru EMUI 5.0.
  5. Ak niektoré aplikácie tretích strán nie sú kompatibilné so systémom Android 7.0, aktualizujte ich v Google Play na najnovšiu verziu.
  6. Ak nie ste s novou aktualizáciou spokojný, môžete sa vrátiť k používaniu EMUI 4.1. Vaše osobné údaje budú pri návrate k staršej verzii vymazané. Podrobnosti získate na našej oficiálnej linke pomoci.
  7. Ak sa pri používaní softvéru EMUI 5.0 vyskytnú problémy, zaznamenajte ich a zavolajte na náš oficiálny telefónny informačný servis. Informácie o hotline nájdete na webstránke spoločnosti Huawei pre spotrebiteľov.
  VNS-L31C432B371 (Single SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v80474/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v80474/f1/full/VNS-L11_hw_eu/update_data_full_VNS-L11_hw_eu.zip
  VNS-L31C432B370 (Dual SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v80460/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v80460/f1/full/VNS-L31_hw_eu/update_data_full_VNS-L31_hw_eu.zip

  VNS-L31C432B380 │ VNS-L31C432B381
  Touto aktualizáciou sa optimalizuje výkon a stabilita systému. 
  [Optimalizácie]
  Na dosiahnutie plynulejšej činnosti sme vylepšili fungovanie a stabilitu systému.
  Integruje bezpečnostné opravy na zlepšenie bezpečnosti systému.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Po aktualizácii sa systém reštartuje. Bude to trvať asi 5 minút.
  3. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na linku pomoci oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  VNS-L31C432B381 (Single SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v83105/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v83105/f1/full/VNS-L11_hw_eu/update_full_VNS-L11_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v83105/f1/full/public/update_data_full_public.zip
  VNS-L31C432B380 (Dual SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v83116/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v83116/f1/full/VNS-L31_hw_eu/update_full_VNS-L31_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v83116/f1/full/public/update_data_full_public.zip

  VNS-L31C432B393 │ VNS-L31C432B394
  Táto aktualizácia vylepšuje zabezpečenie systému pomocou opráv zabezpečenia Google.
  [Optimalizácie]
  Zabezpečenie zariadenia bolo vylepšené pomocou opráv zabezpečenia od spoločnosti Google.
  [Poznámky o aktualizácii]
  1. Táto aktualizácia nevymaže vaše osobné dáta, no pred aktualizáciou odporúčame vykonať zálohu všetkých dôležitých dát.
  2. Ak sa počas aktualizácie vyskytne akýkoľvek problém, zavolajte na horúcu linku služieb pre zákazníkov Huawei alebo navštívte autorizované servisné stredisko Huawei a požiadajte o pomoc.
  VNS-L21C432B393 (Single SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v100357/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v100357/f1/full/VNS-L11_hw_eu/update_full_VNS-L11_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v100357/f1/full/public/update_data_full_public.zip
  VNS-L21C432B394 (Dual SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v100146/f1/full/update.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v100146/f1/full/VNS-L31_hw_eu/update_full_VNS-L31_hw_eu.zip
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1903/g1755/v100146/f1/full/public/update_data_full_public.zip


  1. Postup inštalácie ak prechádzate z Androidu 6:
  1. Nainštalujte si z Google Play aplikáciu Firmware Finder:
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teammt.gmanrainy.huaweifirmwarefinder.donate
  2. Ďalej postupujte podľa tohoto videonávodu:


  3. Pri inštalácii si zvoľte správny FW pre váš telefón a model.

  image
  4. Po inštalácii FW vypnite telefón. Stlačením vypínacieho tlačidla a tlačidla hlasitosti hore spustite Recovery konzolu. Zvoľte možnosť Wipe data/Factory reset a reštartujte telefón.

  Za návod ďakujem užívateľovi tmademan.


  2. Postup inštalácie ak už máte v telefóne Android 7:

  1. Stiahnite firmware update.zip a súbor s dátami update_data_full_hw_eu.zip
  2. Vytvorte na SD karte alebo v internej pamäti telefónu adresár s názvom dload
  3. Do adresára dload rozbaľte obsah archívu update.zip
  4. Na klávesnici dialeru napíšte kód pre vstup do Project menu *#*#2846579#*#*, zvoľte možnosť 4. Software Upgrade - SD Card Upgrade
  alebo
  4. vypnite telefón a súčasne držte stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlá pre zvýšenie a zníženie hlasitosti (trojhmat), až kým telefón nezavibruje a neobjaví sa logo Huawei
  5. Telefón naštartuje do recovery konzoly (podmienkou je mať stock recovery, nie TWRP !!!) a upgraduje FW
  6. Po inštalácii FW zmažte obsah adresára dload a rozbaľte do neho obsah archívu update_data_full_hw_eu.zip
  7. Zopakujte postup podľa bodov 4 a 5
  8. Po inštalácii FW sa odporúča uviesť telefón do továrenských nastavení, ale nie je podmienkou


  ============================
  NÁVRAT Z NOUGAT NA MARSHMALLOW
  ============================


  !!! Upozorňujem, že pri inštalácii prídete o všetky dáta v telefóne, tak si urobte zálohu !!!

  1. Stiahnite si rollback FW pre váš telefón:
  VNS-L21:
  http://download-c1.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=93817&version=373819&siteCode=sk
  VNS-L31:
  http://download-c1.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=93789&version=373429&siteCode=sk

  2. Stiahnite si full FW pre váš telefón:
  VNS-L21C432B161 (Single SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v66051/f1/full/update.zip
  VNS-L21C432B160 (Dual SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v66034/f1/full/update.zip

  VNS-L31C432B161 (Single SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v66022/f1/full/update.zip
  VNS-L31C432B160 (Dual SIM)
  http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1164/g104/v66015/f1/full/update.zip

  3. Vytvorte na SD karte adresár dload a rozbaľte do neho obsah rollback FW HUAWEI P9 Lite Rollback Package VNS-Lx1 from Android 7.0 EMUI 5.0 to Android 6.0 EMUI 4.1 C900B300.zip
  4. Vypnite telefón a stlačte súčasne všetky tri tlačidlá telefónu, až kým sa neobjaví obrazovka updateru a nezačne sa inštalovať FW.
  5. Po inštalácii FW máte v informáciách o telefóne verziu FW VNS-Lx1C900B300.
  6. Vymažte z adresára dload rollback FW a rozbaľte do neho full FW update.zip. Celý postup inštalácie FW zopakujte znovu.
  7. Počkajte až sa FW nainštaluje, optimalizuje a máte v telefóne späť Marshmallow.
  Poděkovat autorovi 8
 • To vlákno jsem pročítal už několikrát a pokaždé je tam napsáno že skončím na C900. Nechci z něho dělat dual Sim. Jen se zbavit toho brandu aby mi chodili přes OTA všechny aktualizace jak je Huwei nabízí. Ale rozumně tam pouze toto nepopsal nikdo. Nějaký Gougless nebo jak se jmenuje tam sliboval soubor který customizaci změní ale už ho nedodal.
  Poděkovat autorovi 0
 • Možná by nebylo od věci kdyby tam někdo napsal návod jak se zbavit brandu a necpal do toho ještě ten dual Sim. A zbavit se ho tak aby teda byla customizace správná na c432
  Poděkovat autorovi 0
 • hannihanni  
  upraveno 9. December 2016
  Debrand nie je vôbec jednoduchá vec. Aby si to aspoň čiastočne pochopil, môžeš si prečítať tento môj manuál:

  http://www.huafan.cz/discussion/1593/manual-od-coho-zavisi-aky-fw-sa-nahra-do-telefonu

  Písal som to pre telefón P9, ale P9 Lite bude v podstate to isté. Veľmi podstatná vec pri debrande, pokiaľ teda nechceš skončiť na C900 ale na C432, je zmena oeminfo. Keďže je to zásah do systému, je potreba odblokovať bootloader, urobiť root, zmeniť oeminfo a nasledne až potom nahrať postupom tu popísaným FW s custizáciou C432. Nenašiel som nikde na nete C432 oeminfo na P9 Lite k stiahnutiu, neponúka to ani program SRK Tools, tam je iba P9 a P9 Plus. Musel by ti ho niekto s rootnutým telefónom vytiahnuť a ty si ho tam skopírovať.

  Je otázka, či by si toto všetko chcel podstúpiť.
  Poděkovat autorovi 0
 • Jo když čtu všechno co to obnáší, tak radši přežiju na verzi od Vodafone a pro příště si dám pozor. Od operátora už rozhodně žádný telefon nebrat. Ta sleva za to nestojí. Mají velké spoždění ve vydávání aktualizací a bůhví kdy a jestli se dočkáme EMUI 5 a Androidu 7.
  Poděkovat autorovi 2
 • Jestli to dobře chápu tak bych musel odemknout a udělat root u dvou telefonů. U svého a pak u někoho kdo má ty správné soubory s customizací. A ty si od něj prekopirovat pak k sobě a pak teprve nahrát tu full firmware verzi. Složitý to asi nebude jen nemám nikoho kdo by měl druhý telefon s čistou verzí bez brandu a jeste k tomu v single Sim verzi a nechal by si dobrovolně udělat root a Odemčení když to udělá tovární nastavení. Takže jsem tak jako tak v řiti bez těch souborů s oemfile atd.
  Poděkovat autorovi 0
 • Presne tak. Alebo nech ti niekto,kto ma rootnutý P9 Lite uploadne oeminfo, tým pádom budeš rootovať iba svoj telefón.
  Poděkovat autorovi 0
 • Tam jde čistě jen o tento jeden soubor tedy?
  Poděkovat autorovi 0
 • nie je to nič zložite, odomknuť bootloader, urobiť root, a flash zodpovedajucej ROMky, použi toolkit, viac tu:
  http://forum.xda-developers.com/huawei-p9lite/development/europe-vns-l31-toolkit-bootloader-t3432873
  Poděkovat autorovi 0
 • No problém je evidentně v tom oeminfo. Abych neskončil na globální verzi C900 ale měl jsem tu evropskou C432 tak je potřeba nejdříve od někoho kdo má tuto verzi stáhnout ten soubor což nejde bez rootu i na jeho zařízení jak jsem pochopil. Ten návod chápu, to by šlo asi během chvilky udělat jen sehnat od někoho ten soubor.
  Poděkovat autorovi 0
 • ja som to robil cez toolkit, všetko OK, pri prvom flashi maš C900, ale druhy flash C432
  Poděkovat autorovi 0
 • Takže si nikde nestahoval a nekopíroval? Normálně samo to to přehodilo na C432? Dělal si to v tom programu jak jsou z něho screeny? To je ten toolkit ne?
  Poděkovat autorovi 0

 • 1. you must update to L21C432B130 via dload folder
  2. you must after the upgrade, unlock the boot-loader and root the device
  3. now you need to re-flash the stock recovery (for upgrade mode)
  4. reboot into android and proceed with the dual-sim step
  5. if everything is done and device rebooted you must re-flash the L21C432B130 via dload folder

  v prislušnom vlakne toho vlakna je odkaz na stiahnutie prislušnej romky, len neviem aku maš teraz ja som to robil z 120-ky, ja som urobil aj dual sim, vyššie je navod priamo od tvorcu toho toolkitu, hlavne spravne nainštalovaný driver, stiahnuty toolkit a hlavne zodpovedajuca ROMka, trva to cca 15-20 minut
  Poděkovat autorovi 0
 • Je tam i odkaz na stažení souboru oeminfo. Má to tam týpek na Google Dříve už jsem to našel obě varianty SS i DS tak to asi zítra prubnu jak se dostanu k pc a WiFi. Jsem v roamingu teď. Nemělo by to být nic těžkého jen udělat zálohu a vše znovu natáhnout pak. Jak udělám druhý Flash plne ROM tak se to zase zamkne a root odstraní. To už můžu tedy rovnou natáhnout B161 full ne? Momentálně mám Od Vodafone B122 a svítí mi tu aktualizace na B123.
  Poděkovat autorovi 0
 • upraveno 9. December 2016
  soubory oeminfo z P9 Lite (C432) jsou ke stazeni zde

  \\hanni: vložené funkčné linky:

  Single SIM :
  https://uloz.to/!PaINZCBaIVo5/l21-ss-c432-by-luxzg-zip

  Dual SIM:
  https://uloz.to/!SEwRnknciS8g/l21-ds-c432-by-easysr-zip

  Oeminfo súbory sú stiahnuté z XDA.
  Poděkovat autorovi 0
 • ja som žiadne oeminfo neriešil, sťahoval som len odkazy od autora k1ll3r8e, aj ja som mal nejake obavy, ale išlo to velmi lahko aj na moje prekvapenie
  Poděkovat autorovi 0
 • ešte raz, moj mobil bol od Tcomu, verzia bola 120, podla toho postupu som spravil aj dual a novu verziu, vtedy to bola ešte 130-ka, odvtedy mi prišli už 2 updaty, 150 a 160, všetko ide OK
  Poděkovat autorovi 1
 • Jo díky ti, udělám to zítra podle něho taky. Jen musím vyřešit ten kód pro bootloader ale ten mi to snad dá hned. Udělám vše podle návodu.
  Poděkovat autorovi 1
 • Keby si náhodou skončil na C900, tak v tvojom príspevku som ti zmenil linky na oeminfo, lebo ten tvoj nefungoval. Máš tam oeminfo C432 na single SIM aj dual SIM, postup môžeš použiť bod C. Ručná inštalácia z tohoto návodu:

  http://www.huafan.cz/discussion/1137/navod-zmena-customizacie-telefonu-na-europsku-verziu-c432

  Poděkovat autorovi 2
 • Díky já už mám soubory stažené na kartě v telefonu a všechny tvoje články nebo spíše vlákna mám v záložkách už abych to pak nemusel nikde hledat :wink:
  Poděkovat autorovi 0
Abyste mohli vložit komentář, musíte se nejdříve přihlásit nebo zaregistrovat.